VERTEX 23140100 TŁOK HONDA CR 125 '05-'07 (+1,00MM=54,95MM)

TŁOKI HONDA

Informacje

Średnica 54,95 mmVERTEX TŁOK HONDA CR 125 '05-'07 (+1,00MM=54,95MM) 23140100... ...